Quyết định Quyết định
Quyết định số 505/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê quyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế

Xem nội dung chi tiết tại đây