Quyết định Quyết định
Quyết định số 453/QĐ-BYT ngày 28/02/2024 Quyết định và giấy chứng nhận đăng ký hoạt động kiểm định thiết bị y tế trình Cục trưởng ký ban hành đợt 01 năm 2024

Xem nội dung chi tiết tại đây