Quyết định Quyết định
Quyết định số 642/QĐ-BYT ngày 16/03/2024 công bố thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Y, Dược cổ truyền được quy định tại Thông tư số 02/2024/TT-BYT ngày 12 tháng 3 năm 2024 của Bộ Y tế

Xem nội dung chi tiết tại đây