Thông tin thuốc - mỹ phẩm Thông tin thuốc - mỹ phẩm
Đình chỉ lưu hành, thu hồi thuốc;

[5325/SYT-NV - 01/10/2021] thu hồi Giấy đăng ký lưu hành thuốc tại Việt Nam-t10/2021

Xử lý thuốc Amoxicillin 500mg không đạt chất lượng

Thông báo thu hồi thuốc vi phạm mức độ 2

[1831/SYT-NV - 05/04/2022] thu hồi Giấy đăng ký lưu hành thuốc và thu hồi toàn bộ các lô thuốc B-Comene-t4/2022

[2112/SYT-NV - 26/04/2022] thu hồi Giấy đăng ký lưu hành thuốc, thu hồi thuốc lưu hành trên thị trường đối với các thuốc chứa hoạt chất rosuvastatin 40mg

 [2138/SYT-NV - 27/04/2022] thu hồi Giấy đăng ký lưu hành thuốc, thu hồi thuốc lưu hành trên thị trường đối với các thuốc chứa hoạt chất rosuvastatin 40mg-t4/2022

[2281/SYT-NV - 10/05/2022] thu hồi thuốc vi phạm mức độ 2-t5/2022

[2201/SYT-NV - 05/05/2022] thu hồi Giấy đăng ký lưu hành thuốc tại Việt Nam-t5/2022

[2643/SYT-NV - 06/06/2022] thu hồi Giấy đăng ký lưu hành thuốc tại Việt Nam-t6/2022

[2683/SYT-NV - 08/06/2022] thu hồi Giấy đăng ký lưu hành thuốc tại Việt Nam đối với 17 thuốc-t6/2022

[3007/SYT-NV - 01/07/2022] thu hồi thuốc vi phạm mức độ 2-t7/2022

[3038/SYT-NV - 04/07/2022] thu hồi thuốc vi phạm mức độ 2-t7/2022

[3124/SYT-NV - 11/07/2022] thu hồi Giấy đăng ký lưu hành thuốc Zinnat Suspension-t7/2022

[3122/SYT-NV - 11/07/2022] niêm phong Viên nén AGIFUROS (Furosemid 40mg) không đạt tiêu chuẩn chất lượng-t7/2022

[3195/SYT-NV - 18/07/2022] thu hồi thuốc Capetero 500 (Capecitabine 500mg)vi phạm mức độ 2-t7-2022

[4778/SYT-NV - 20/10/2022] thu hồi thuốc Batiwell, lô số 00121-t10/2022

[5256/SYT-NV - 21/11/2022] thông báo thu hồi thuốc Thuốc bột pha tiêm Greaxim 2g, VD-33386-19 và Thuốc bột pha tiêm Greaxim, VD-18235-13-t11/2022

[5364/SYT-NV - 30/11/2022] thu hồi Giấy đăng ký lưu hành thuốc Navacarzol-t11/2022

[5774/SYT-NV - 28/12/2022] thông báo thu hồi thuốc vi phạm mức độ 2,t12/2022

[5578/SYT-NV - 15/12/2022] thu hồi thuốc Levosum-t12/2022

Thông báo thu hồi thuốc Thuốc bột pha tiêm Greaxim 2g, VD-33386-19 và Thuốc bột pha tiêm Greaxim, VD-18235-13-t11/2022

[5650/SYT-NV - 19/12/2022] Thu hồi Giấy đăng ký lưu hành thuốc tại Việt Nam đối với 04 thuốc, t12/2022

[5718/SYT-NV - 26/12/2022] đình chỉ lưu hành, thu hồi sản phẩm không đạt tiêu chuẩn chất lượng,t12/2022

[5774/SYT-NV - 28/12/2022] thông báo thu hồi thuốc vi phạm mức độ 2,t12/2022