Thông tin thuốc - mỹ phẩm Thông tin thuốc - mỹ phẩm
Thuốc giả;

Thuốc giả Zinnat 500mg

xử lý thuốc viên nén Clorocid Tw3 250mg giả-t5

thuốc viên nén Salbuboston giả-t6

Xử lý thuốc viên nén Clorocid TW3-T4

thuốc giả Actemra 400mg/20ml

thuốc giả Stivarga 40mg, Xarelto 10mg/15mg/20mg

thuốc giả Molnupiravir phát hiện tại Thụy Sỹ trên nhãn có thông tin Tiếng Việt

mẫu Voltarén 75mg giả

thuốc giả Tetracyclin-t7-2022

mẫu Ophazidon giả-t7-2022

thuốc nghi ngờ giả mạo thuốc Ritalin 10mg-t6-2022

thuốc nghi ngờ nhập khẩu/ lưu hành trái phép-t6/2022

[3144/SYT-NV - 12/07/2022] mẫu CEFUROXIM 500mg giả-t7/2022

[3459/SYT-NV] - thuốc giả Salonpas Gel-t8/2022

[5363/SYT-NV - 30/11/2022] thuốc giả Phong tê nhức Hổ cốt hoàn-t11/2022

[5476/SYT-NV] - thông tin hình ảnh thuốc giả Phong tê nhức Hổ cốt hoàn-t12/2022