Thông tin thuốc - mỹ phẩm Thông tin thuốc - mỹ phẩm
Thuốc giả;

Thuốc giả Zinnat 500mg

xử lý thuốc viên nén Clorocid Tw3 250mg giả-t5

thuốc viên nén Salbuboston giả-t6

Xử lý thuốc viên nén Clorocid TW3-T4

thuốc giả Actemra 400mg/20ml

thuốc giả Stivarga 40mg, Xarelto 10mg/15mg/20mg

thuốc giả Molnupiravir phát hiện tại Thụy Sỹ trên nhãn có thông tin Tiếng Việt

mẫu Voltarén 75mg giả