Thông tin chỉ đạo điều hành Thông tin chỉ đạo điều hành

V/v triển khai ý kiến chỉ đạo của Phó chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị tổng kết công tác Y tế năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ giải pháp chủ yếu năm 2018.

Xem nội dung chi tiết tại đây