Thông báo tuyển dụng Thông báo tuyển dụng
Về việc đưa trang Thông tin điện tử của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh BRVT chính thức đi vào hoạt động.

Xem nội dung chi tiết tại đây