Thông tin đường dây nóng Thông tin đường dây nóng

Trả lời phản ảnh của ông Hoàng Minh Đức có số điện thoại 0986 645 310 trên hệ thống Đường dây nóng của Lãnh đạo tỉnh BRVT.

Xem nội dung chi tiết tại đây


Thông Tin Thời Tiết Thông Tin Thời Tiết