Thông báo tuyển dụng Thông báo tuyển dụng
Thông báo kết quả kiểm tra phiếu đăng ký dự tuyển viên chức tại các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Y tế đợt I năm 2019

Xem nội dung chi tiết tại đây