Thông tin chỉ đạo điều hành Thông tin chỉ đạo điều hành

Kết luận của Sở Y tế tỉnh BRVT tại Hội nghị giao ban Ngành tháng 11/2019

Ngày 15/11/2019 vào lúc 13giờ30, tại Phòng họp 1, Sở Y tế tổ chức Giao ban Ngành tháng 11/2019, do BS Phạm Minh An – Giám đốc Sở Y tế chủ trì. Cùng tham dự có BS Lương Văn Quang - Phó Giám đốc Sở Y tế; các Trưởng, Phó phòng chuyên môn, nghiệp vụ Sở Y tế; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc; Trưởng phòng Y tế các huyện, thị xã, thành phố; TTYT Côn Đảo tham gia trực tuyến.

Sau khi các phòng chuyên môn, nghiệp vụ Sở báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao theo Kết luận giao ban tháng 10/2019; phòng Kế hoạch - Tài chính Sở báo cáo hoạt động y tế 10 tháng năm 2019, đánh giá tiến độ các chương trình y tế-dân số sau 10 tháng, ước thực hiện trong những tháng còn lại trong năm 2019, phương hướng, nhiệm vụ chủ yếu trong thời gian tới; các cơ quan, đơn vị trực thuộc báo cáo tình hình KCB, dịch bệnh xảy ra trên địa bàn trong tháng

Giám đốc Sở Y tế kết luận và chỉ đạo như sau:

  • Các cơ quan, đơn vị rà soát việc thực hiện chỉ tiêu kế hoạch năm 2019, tiến độ giải ngân, báo cáo khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện kế hoạch và giải ngân, không để chậm trễ.
  • Thực hiện nội dung Đề án giao tài sản cho đơn vị chưa hoàn thành (gồm cả đơn vị tự chủ và đơn vị không tự chủ).
  • Tập trung việc kiểm tra, đánh giá năm 2019.
  • Quan tâm thực hiện các quy định về xử chất thải lỏng trong đơn vị công lập, báo cáo khó khăn, tồn tại, đề xuất tháo gỡ.

Xem nội dung chi tiết tại đây


Thông Tin Thời Tiết Thông Tin Thời Tiết