Thông tin đường dây nóng Thông tin đường dây nóng
Trả lời phản ảnh từ số điện thoại 0979181305 về thái độ giao tiếp ứng xử và thủ tục nhập viện tại Bênh viện Bà Rịa trên hệ thống Đường dây nóng của Lãnh đạo tỉnh

Xem nội dung chi tiết tại đây