Thông tin đường dây nóng Thông tin đường dây nóng
Trả lời phản ánh từ số điện thoại 0919.224.646 về chính sách hỗ trợ học phí cho sinh viên Y khoa của Tỉnh trên hệ thống Đường dây nóng của Lãnh đạo tỉnh

Xem nội dung chi tiết tại đây