Thông tin đường dây nóng Thông tin đường dây nóng
Trả lời phản ánh từ số điện thoại 0919.633.005 về quy trình khám chữa bệnh, thái độ ứng xử của bác sĩ tại Bệnh viện Y học cổ truyền trên hệ thống Đường dây nóng của Lãnh đạo tỉnh

Xem nội dung chi tiết tại đây