Thông tin đường dây nóng Thông tin đường dây nóng
Trả lời phản ánh từ số điện thoại 0924.167.353 về thái độ ứng xử tại Trung tâm y tế huyện Long Điền trên hệ thống Đường dây nóng của Lãnh đạo tỉnh

Xem nội dung chi tiế tại đây