Thông tin đường dây nóng Thông tin đường dây nóng
Trả lời góp ý từ số điện thoại 0927.744.075 về việc thăm người bệnh tại Bệnh viện Tâm thần trên hệ thống Đường dây nóng của Lãnh đạo tỉnh

Xem nội dung chi tiết tại đây