Thông tin chỉ đạo điều hành Thông tin chỉ đạo điều hành
V/v tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn thực phẩm, phòng chống ngộ độc thực phẩm tại các khu công nghiệp, khu chế xuất, trường học

Xem nội dung chi tiết tại đây