Thông tin chỉ đạo điều hành Thông tin chỉ đạo điều hành
V/v tăng cường phòng, chống bệnh sốt xuất huyết Dengue, Chikungunya và Zika trên địa bàn tỉnh

Xem nội dung chi tiết tại đây