Thông tin chỉ đạo điều hành Thông tin chỉ đạo điều hành
V/v tăng cường công tác phòng chống dịch COVID-19 tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và thực hiện công điện khẩn ngày 30/11/2020 của BCĐ Quốc gia PCD COVID-19

Xem nội dung chi tiết tại đây