Thông tin chỉ đạo điều hành Thông tin chỉ đạo điều hành
V/v Ban hành các quy trình hướng dẫn và phương án cách ly y tế cho chuyên gia, thân nhân, lao động nước ngoài và người Việt Nam hồi hương nhập cảnh vào tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

Xem nội dung chi tiết tại đây