Thông tin đường dây nóng Thông tin đường dây nóng
Trả lời phản ánh từ mail: Manh doan tran tienmanh113@gmail.com về quy trình khám bệnh tại Trung tâm y tế huyện Xuyên Mộc trên hệ thống Đường dây nóng của Lãnh đạo tỉnh

Xem nội dung chi tiết tại dậy