Thông tin chỉ đạo điều hành Thông tin chỉ đạo điều hành
V/v Hướng dẫn quy trình, thủ tục trực tuyến để tiếp nhận chuyên gia, thân nhân, người lao động nước ngoài vào làm việc tại tỉnh

Xem nội dung chi tiết tại đây