Thông tin chỉ đạo điều hành Thông tin chỉ đạo điều hành
Thông báo kết luận của Sở Y tế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tại Cuộc họp Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 ngành Y tế (ngày 31/12/2020).

Xem nội dung chi tiết tại đây