Thông tin đường dây nóng Thông tin đường dây nóng
Trả lời phản ánh ngày 11.01 về việc thu phí giữ xe tại Bệnh viện Lê Lợi

Xem nội dung chi tiết tại đây