Thông tin chỉ đạo điều hành Thông tin chỉ đạo điều hành
Thông báo các địa điểm phong tỏa liên quan các bệnh nhân COVID-19 tại TP.HCM (cập nhật lúc 21g00 ngày 10/02/2021)Thông báo các địa điểm phong tỏa liên quan các bệnh nhân COVID-19 tại TP.HCM (cập nhật lúc 21g00 ngày 10/02/2021)

Xem nội dung chi tiết tại đây