Thông tin chỉ đạo điều hành Thông tin chỉ đạo điều hành
Hướng dẫn giám sát, cách ly, chỉ định xét nghiệm cho người từ vùng dịch COVID-19 trong nước đến tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

Xem nội dung chi tiết tại đây