Thông tin chỉ đạo điều hành Thông tin chỉ đạo điều hành
Khẩn trương tăng cường quản lý người nhập cảnh trái phép trên địa bàn tỉnh

Xem nội dung chi tiết tại đây