Thông báo tuyển dụng Thông báo tuyển dụng
Gia hạn thời gian nộp hồ sơ thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý của các cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở Y tế năm 2020 (lần 2)

Xem nội dung chi tiết tai đây