Thông tin đường dây nóng Thông tin đường dây nóng
Trả lời phản ánh từ địa chỉ mail nguyenvantambrvt@gmail.com liên quan đến ông Hà Văn Thanh, nguyên Giám đốc Trung tâm Y tế Dự phòng, trên hệ thống Đường dây nóng của Lãnh đạo tỉnh

Xem nội dung chi tiết tại đây