Thông báo tuyển dụng Thông báo tuyển dụng
Danh mục tài liệu và các nội dung liên quan đến đề thi phần thi viết, Kỳ thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý tại các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Y tế năm 2020 (Đợt 1)

Xem nội dung chi tiết tại đây