Thông tin chỉ đạo điều hành Thông tin chỉ đạo điều hành
Tiếp tục tăng cường thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 tại cơ sở y tế

Theo thông tin ghi nhận từ Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP.HCM trưa 13/6/2021, đã có kết quả xét nghiệm Real-time RT-PCR SARS-CoV-2 cho 887 nhân viên, trong đó có 834 ca âm tính và phát hiện 53 trường hợp dương tính; Nhằm đảm bảo công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại các cơ sở y tế trên toàn tỉnh, Sở Y tế đề nghị các đơn vị tiếp tục thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch COVID-19 đã được triển khai tại văn bản số 479/SYT-NV ngày 28/01/2021 của Sở Y tế, đồng thời khẩn trương triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung cụ thê tại Văn bản số 2873/SYT-NV  ngày 13/6/2021 đính kèm