Thông tin chỉ đạo điều hành Thông tin chỉ đạo điều hành
Tiếp tục tăng cường quản lý cách ly tập trung, quản lý sau khi kết thúc cách ly tập trung tại các cơ sở cách ly

Trước tình hình diễn biến phức tạp của làn sóng dịch đợt 4, Số mắc COVID-19 lây nhiễm trong nước từ ngày 27/4/2021 đến nay là 7.229 trường hợp trên 41 tỉnh/thành phố, khả năng sẽ tiếp tục tăng trong những ngày tới. Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh đề nghị Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 các huyện, thị xã, thành phố, các đơn vị tiếp tục triển khai thực hiện các nội dung chỉ đạo tại công văn số 2239/BCĐ-YT ngày 10/5/2021 của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch của tỉnh và khẩn trương triển khai thực hiện một số nội dung cụ thể tại Văn bản số 2871/SYT-NV ngày 13/6/2021 đính kèm