Thông tin chỉ đạo điều hành Thông tin chỉ đạo điều hành
Chủ động phòng, chống dịch khi có trường hợp mắc COVID-19 tại cơ sở sản xuất, kinh doanh, khu công nghiệp

Thực hiện Quyết định số 2787/QĐ-BYT ngày 05/06/2021 của Bộ Y tế về việc ban hành "Hướng dẫn các phương án phòng, chống dịch khi có trường hợp mắc COVID-19 tại cơ sở sản xuất, kinh doanh, khu công nghiệp". Tiếp theo công văn số 2845/BCĐ-YT ngày 11/06/2021 của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh về việc phương án phòng, chống dịch khi có trường hợp mắc COVID-19 tại cơ sở sản xuất, kinh doanh, khu công nghiệp. Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh đề nghị Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh; Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh và các UBND các huyện, thị xã, thành phố, chủ động phối hợp với Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh, khẩn trương tổ chức tập huấn công tác phòng, chống dịch COVID-19 theo các nội dung hướng dẫn về các phương án phòng, chống dịch khi có trường hợp mắc COVID-19 tại cơ sở sản xuất, kinh doanh, khu công nghiệp. Khuyến khích tổ chức với hình thức trực tuyến.

Xem nội dung chi tiết tại Văn bản số 2876/SYT-NV ngày 14/6/2021 đính kèm