Thông tin đường dây nóng Thông tin đường dây nóng
Trả lời phản ánh về Cơ sở Spa diện chẩn Yến Dung thuộc huyện Long Điền trên hệ thống Đường dây nóng của Lãnh đạo tỉnh

Xem nội dung chi tiết tại đây