Thông tin đường dây nóng Thông tin đường dây nóng
Trả lời phản ánh từ Mail nhandanh1975@gmail.com về việc cán bộ cơ quan đi ra khỏi tỉnh trên hệ thống Đường dây nóng của Lãnh đạo tỉnh

Xem nội dung chi tiết tại đây