Thông báo chung Thông báo chung
Thông báo về việc cho phép thực hiện khám bệnh, chữa bệnh Y học gia đình đối với bác sĩ đã học Chứng chỉ YHGĐ cơ bả

Xem nội dung chi tiết tại đây