Thông tin chỉ đạo điều hành Thông tin chỉ đạo điều hành
Tăng cường phòng và kiểm soát lây nhiễm SARS-CoV-2 trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

Thực hiện công văn số 5072/BYT-KCB ngày 24/6/2021 của Bộ Y tế về việc tăng cường phòng và kiểm soát lây nhiễm SARS-CoV-2 trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh;

Tiếp tục thực hiện công văn số 2873/SYT-NV ngày 13/06/2021 của Sở Y tế về việc tiếp tục tăng cường thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 tại cơ sở y tế; Nhằm đảm bảo công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại các cơ sở y tế trên toàn tỉnh, Sở Y tế đề nghị các đơn vị tiếp tục thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch COVID-19 đã được triển khai tại văn bản số 2873/SYT-NV ngày 13/06/2021 của Sở Y tế, đồng thời khẩn trương triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung cụ thể tại Văn bản số  3117/SYT-NV  ngày 26/5/2021 của Sở Y tế tỉnh BRVR

Tải Văn bản số  3117/SYT-NV  ngày 26/5/2021 của Sở Y tế tỉnh BRVR tai đây

Sở Y tế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.