Thông tin đường dây nóng Thông tin đường dây nóng
Chuyển thông tin phản ánh trên hệ thống đường dây nóng tỉnh (Tình hình cán bộ cơ quan đi ra khỏi tỉnh)

Xem nội dung chi tiết tại đây