Thông tin chỉ đạo điều hành Thông tin chỉ đạo điều hành
Chủ động xét nghiệm các đối tượng nguy cơ trên địa bàn tỉnh

Hiện nay tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh đang diễn biến hết sức phức tạp, liên tục ghi nhận các ca nhiễm mới trong cộng đồng và có nguy cơ lây nhiễm cao trong thời gian tới.

Để chủ động phòng chống dịch bệnh kịp thời, Sở Y tế, cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh đề nghị Ban Chỉ đạo phòng chống COVID-19 các huyện, thị xã, thành phố; Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện xét nghiệm cho các đối tượng có nguy cơ trên địa bàn. Nội dung cần khẩn trương thực hiện cụ thể như sau:

 1. Ban Chỉ đạo phòng chống COVID-19 các huyện, thị xã, thành phố:
 • Rà soát, quản lý tất cả các đối tượng có nguy cơ trên địa bàn trong 14 ngày qua:
  • Các nhà xe, vận tải có lưu thông vận chuyển hàng hóa đi các tỉnh, thành. Đặt biệt là các người điều khiển phương tiện vận chuyển hàng hóa tại TP. Hồ Chí Minh.
  • Người từ các tỉnh, thành về địa phương. Đặc biệt là các học sinh, sinh viên, tiểu thương về địa phương.
  • Các lực lượng đang làm việc tại các Chốt trên địa bàn tỉnh.
  • Các Giáo viên, học sinh, cán bộ coi thi,…có yếu tố dịch tễ liên quan đến các ca bệnh, các trường hợp tiếp xúc (F1, F2, F3).
 • Chỉ đạo Trung tâm Y tế các huyện, thị xã, thành phố phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức lấy mẫu xét nghiệm, quản lý mẫu và vận chuyển mẫu về Trung tâm kiểm soát Bệnh tật để xét nghiệm virus SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR. Phải tuân thủ đảm bảo an toàn trong công tác phòng chống dịch như không tập trung đông người, giãn cách, an ninh trật tự…
 • Chuẩn bị sẵn sàng các phương án khi xét nghiệm phát hiện có ca dương tính trong cộng đồng.
 1. Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh:
 • Tổ chức xét nghiệm virus SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR và trả kết quả kịp thời các địa phương.
 • Hướng dẫn các địa phương thực hiện các biện pháp phòng chống dịch khi xét nghiệm phát hiện có ca dương tính trong cộng đồng.
 • Xây dựng chi tiết Kế hoạch xét nghiệm toàn dân, tuân thủ đảm bảo an toàn trong công tác phòng chống dịch như không tập trung đông người, giãn cách, an ninh trật tự… . Kế hoạch gửi về Sở Y tế trước ngày 12/7/2021.

Ban Chỉ đạo tỉnh phòng chống dịch COVID-19 đề nghị Ban Chỉ đạo phòng chống COVID-19 các huyện, thị xã, thành phố; Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh khẩn trương triển khai thực hiện. Báo cáo kết quả thực hiện hàng ngày về Sở Y tế./.

Sở Y tế tỉnh BRVT.