Thông tin đường dây nóng Thông tin đường dây nóng
Trả lời phản ánh từ số điện thoại 0901.548.654 về việc liên hệ điện thoại cấp cứu tại TTYT huyện Đất Đỏ trên hệ thống Đường dây nóng của Lãnh đạo tỉnh

Xem nội dung chi tiết tại đây