Thông tin chỉ đạo điều hành Thông tin chỉ đạo điều hành
Tiếp tục tăng cường thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 tại cơ sở y tế

Hiện nay tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh đang diễn biến hết sức phức tạp, liên tục ghi nhận các ca nhiễm mới trong cộng đồng và có nguy cơ lây nhiễm cao trong thời gian tới.

          Nhằm đảm bảo công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại các cơ sở y tế trên toàn tỉnh, Sở Y tế đề nghị các đơn vị tiếp tục thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch COVID-19 đã được triển khai tại văn bản số 2873/SYT-NV ngày 13/06/2021 của Sở Y tế, đồng thời khẩn trương triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung cụ thể sau:

 • Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị y tế chịu trách nhiệm hoàn toàn về công tác phòng, chống dịch tại đơn vị, nêu cao tinh thần trách nhiệm, tổ chức triển khai, thực hiện nghiêm các chỉ đạo, hướng dẫn về việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19.
 • Quán triệt đến tất cả cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại cơ quan, đơn vị nêu cao tinh thần gương mẫu thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch.

          1. Các đơn vị khám, chữa bệnh trực thuộc Sở Y tế; Trung tâm Y tế Vietsovpetro; các bệnh viện, phòng khám đa khoa tư nhân:

 • Tiếp tục thực hiện đánh giá theo Bộ tiêu chí Bệnh viện an toàn phòng, chống dịch COVID-19 và các dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp theo Quyết định số 3088/QĐ-BYT ngày 16/7/2020 của Bộ Y tế; trên cơ sở đó rà soát các vấn đề không an toàn và các nguy cơ tiềm ẩn được phát hiện, xây dựng kế hoạch khắc phục, giải pháp can thiệp nhằm tăng cường năng lực phòng, chống dịch của bệnh viện và cập nhật các tiêu chí an toàn COVID-19 đối với các cơ sở khám, chữa bệnh theo hướng dẫn của Bộ Y; thực hiện ngay việc cung cấp thông tin, cập nhật dữ liệu, khai báo, chấm điểm định kỳ dành cho bản đồ chung sống an toàn với dịch COVID-19 theo hướng dẫn của Bộ Y tế.
 • Tiếp tục duy trì tổ chức thực hiện nghiêm các quy trình về sàng lọc, phân loại, phân luồng; đảm bảo công tác kiểm soát nhiễm khuẩn trong bệnh viện, tuyệt đối không để lây nhiễm chéo trong bệnh viện, đặc biệt tại các khoa điều trị bệnh nhân nặng; tiếp tục đảm bảo công tác quản lý chất thải, vệ sinh môi trường...
 • Thực hiện nghiêm nguyên tắc 5K "Khẩu trang – Khử khuẩn – Khoảng cách – Không tập trung – Khai báo y tế", đảm bảo an toàn tuyệt đối phòng chống dịch trong tất cả các hoạt động: công tác khám chữa bệnh, tổ chức xét nghiệm,..... Tuyệt đối không để tập trung đông người khi triển khai các hoạt động.
 • Phối hợp với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, tiếp tục mở rộng xét nghiệm cho các trường hợp nghi ngờ, bệnh nhân nằm điều trị tại các khoa điều trị bệnh nhân nặng và nhân viên y tế; tăng cường tập huấn về công tác lấy mẫu xét nghiệm, điều trị, sử dụng trang thiết bị máy thở, máy lọc máu và các thiết bị khác phục vụ điều trị bệnh nhân COVID-19.
 • Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động tư vấn, khám, chữa bệnh; tiếp tục yêu cầu tất cả các nhân viên y tế, bệnh nhân, người nhà đến thăm, chăm sóc phải thực hiện cài đặt và bật ứng dụng truy vết, ứng dụng khai báo y tế nếu sử dụng thiết bị di động thông minh; có hình thức phân luồng ưu tiên đối người đến khám, điều trị thực hiện việc cài đặt và bật ứng dụng truy vết.
 • Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện phòng, chống COVID-19 tại các khoa, phòng, bộ phận trong bệnh viện.
 • Hoàn chỉnh, bổ sung các phương án phòng chống dịch trong mọi tình huống có ca bệnh, ca nghi ngờ và dịch xảy ra trong bệnh viện.
 • Chuẩn bị và triển khai phương án đảm bảo dự trữ đầy đủ thuốc, vật tư, trang thiết bị y tế, cập nhật phác đồ điều trị, chuẩn bị sẵn sàng tiếp nhận, điều trị bệnh nhân nhiễm COVID-19; chuẩn bị cơ sở điều trị dự phòng khi dịch COVID-19 xảy ra trên địa bàn, khi phong tỏa bệnh viện.

          2. Phòng Y tế các huyện, thị xã, thành phố:

 • Triển khai các nội dung công văn này đến các bệnh viện, phòng khám đa khoa tư nhân trên địa bàn quản lý.
 • Tổ chức kiểm tra, giám sát công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại các cơ sở khám chữa bệnh thuộc thẩm quyền quản lý, có hình thức xử lý đối với các cơ sở không thực hiện, không đảm bảo an toàn.

          Sở Y tế đề nghị các đơn vị khẩn trương triển khai thực hiện nghiêm túc các quy định phòng, chống dịch COVID-19. Báo cáo kết quả thực hiện về phòng Nghiệp vụ, Sở Y tế trước 10 giờ sáng hàng ngày./.

Sở Y tế tỉnh BRVT.