Thông tin chỉ đạo điều hành Thông tin chỉ đạo điều hành
Nghiêm túc thực hiện việc áp dụng biện pháp giãn cách xã hội trên địa bàn tỉnh theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Thực hiện Công văn số 8614/UBND-VP ngày 18/7/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc áp dụng biện pháp giãn cách xã hội trên địa bàn tỉnh theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ;

          Để tiếp tục chủ động ngăn chặn, kiểm soát, dập dịch kịp thời, Sở Y tế đề nghị Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở Y tế, các phòng chuyên môn Sở Y tế thực hiện nghiêm Chỉ thị 16/CT-TTg về giãn cách xã hội, cụ thể như sau:

          1. Kiên quyết không để "chặt ngoài, lỏng trong"; xác định rõ đầu mối và trách nhiệm của đơn vị mình, đảm bảo lãnh đạo, chỉ đạo tập trung, thống nhất, khen thưởng, kỷ luật kịp thời, nghiêm minh.

          2. Khẩn trương xây dựng phương án làm việc tại đơn vị trong giai đoạn áp dụng biện pháp giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg, chủ động bố trí cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động sử dụng công nghệ thông tin làm việc tại nhà; chỉ những trường hợp thật sự cần thiết như trực chiến đấu, trực cơ quan, xử lý tài liệu mật và các nhiệm vụ cần thiết khác theo yêu cầu thì mới được xét duyệt đến làm việc tại công sở;

          Số lượng người làm việc tại đơn vị do Thủ trưởng đơn vị quyết định và không quá 1/3 tổng số người lao động để đảm bảo duy trì các nhiệm vụ của đơn vị, tuy nhiên phải phân nhóm không trùng lắp để đảm bảo công tác phòng chống dịch. Người đứng đầu đơn vị chịu trách nhiệm trước Sở Y tế, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh về việc cán bộ, nhân viên lây nhiễm dịch bệnh do không chấp hành nghiêm quy định phòng, chống dịch tại đơn vị.

          Dừng toàn bộ các cuộc họp trực tiếp tại đơn vị (ngoại trừ các cuộc họp về phòng chống dịch, các cuộc họp để xử lý các vấn đề cấp bách của đơn vị), tăng cường họp trực tuyến. Khi tổ chức các cuộc họp phải được người đứng đầu phê duyệt, đảm bảo không tập trung quá 10 người trong một phòng, tuân thủ tuyệt đối quy tắc 5K của Bộ Y tế; trường hợp vượt quá quy định này thì phải báo cáo Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh xem xét, quyết định.

          Khẩn trương triển khai, quán triệt thật kỹ nội dung, tinh thần văn bản này và văn bản số 8614/UBND-VP ngày 18/7/2021 của UBND tỉnh đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động để nắm chắc đảm bảo thực hiện đúng và đầy đủ.

          3. Giao Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh:

          Chủ trì, phối hợp Công an tỉnh, Tổ phản ứng nhanh, các thành viên trong Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh được phân công, hỗ trợ các địa phương phải thần tốc, cương quyết, dồn mọi nguồn lực và bằng mọi giải pháp xử lý triệt để các "ổ dịch"; tranh thủ từng giờ, từng phút để truy vết triệt để các F1, F2, F3; áp dụng các biện pháp phù hợp đối với tất cả các trường hợp có nguy cơ, tiếp xúc với người bệnh, người qua lại "ổ dịch"; tiếp tục kêu gọi người dân đã qua lại các "ổ dịch", tiếp xúc với người có nguy cơ, người bệnh nghiêm túc khai báo y tế và liên hệ cơ quan y tế gần nhất để được xét nghiệm.

          Nâng cao năng lực xét nghiệm; khẩn trương tổ chức truy vết thần tốc, có kế hoạch tổ chức lấy mẫu, xét nghiệm nhanh cho người dân nơi cách ly, phong tỏa, tách F0 ra khỏi cộng đồng trong thời gian sớm nhất.

          Tham mưu Sở Y tế kế hoạch rà soát các cơ sở cách ly, điều trị, có kịch bản sẵn sàng ứng phó kịp thời các tình huống; Đảm bảo phân bổ đầy đủ sinh phẩm, vật tư y tế, test kháng nguyên theo yêu cầu của các địa phương.

          4. Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn tỉnh:

          Cần phải thực hiện các quy trình và quản lý chặt chẽ, tránh lây nhiễm chéo trong bệnh viện, các cơ sở y tế, cụ thể:

          - Kiểm soát chặt chẽ, yêu cầu khai báo y tế bắt buộc đối với bệnh nhân, người nhà, người chăm sóc bệnh nhân; Mỗi một bệnh nhân chỉ được một người chăm sóc; Dừng việc thăm bệnh nhân tại các cơ sở y tế.

          - Có quy định chặt chẽ về tiếp nhận bệnh nhân, không để một cá nhân lây nhiễm làm ảnh hưởng đến toàn bộ hoạt động của bệnh viện, cơ sở y tế.

          - Tổ chức phân luồng, tuyến khám bệnh, chữa bệnh, đáp ứng yêu cầu khám bệnh, chữa bệnh cho người dân, đặc biệt chú ý nâng cao hiệu quả điều trị, ưu tiên tối đa nguồn lực cho các ca bệnh nặng; có phương án chia ca, kíp trực thay thế nhau làm việc tại các cơ sở y tế để bảo vệ an toàn cho lực lượng cán bộ y tế và người dân.

          Khẩn trương rà soát, chuẩn bị đầy đủ nhân lực, trang thiết bị, thuốc, vật tư y tế và các phương án phòng chống dịch, sẵn sàng hỗ trợ các cơ sở điều trị, khu cách ly, đảm bảo sẵn sàng ứng phó dịch bệnh trên diện rộng; kịp thời bổ sung các tình huống, kịch bản theo từng cấp độ phù hợp với diễn biến của dịch bệnh.

          5. Phòng Y tế các huyện, thị xã, thành phố:

          Thông báo đến các bệnh viện, phòng khám tư nhân trên địa bàn quản lý được biết nội dung văn bản này và khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện.

          Sở Y tế đề nghị các đơn vị trực thuộc Sở, các phòng chuyên môn Sở Y tế, phòng Y tế các huyện, thị xã, thành phố  nghiêm túc triển khai thực hiện./.

Sở Y tế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.