Thông tin chỉ đạo điều hành Thông tin chỉ đạo điều hành
Thông báo kết luận của Sở Y tế BRVT tại Hội nghị giao ban Ngành tháng 7/2021

Ngày 15/7/2021, vào lúc 11giờ 00, tại Phòng họp 1, Sở Y tế tổ chức Hội nghị giao ban Ngành thường kỳ tháng 7/2021, BS Phạm Minh An - Giám đốc Sở Y tế chủ trì Hội Nghị.

Cùng tham dự cuộc họp có BS Lương Văn Quang Phó Giám đốc Sở Y tế, Trưởng, Phó phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở; Trưởng phòng Y tế huyện, thị xã, thành phố. TTYT Quân Dân Y huyện Côn Đảo, Các đơn vị thuộc khu vực thành phố Vũng Tàu tham gia trực tuyến.

Sau khi nghe báo cáo tình hình dịch Covid-19 tại các địa phương; các phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở Y tế báo cáo tình hình triển khai thực hiện nhiệm vụ liên quan phòng chống dịch bệnh. Giám đốc Sở Y tế có kết luận, chỉ đạo như sau:

1. CDC:

-       Đề xuất KTV XN các đơn vị  điều động về CDC, đủ lực lượng vận hành các máy PCR, bảo đảm khai thác tối đa công xuất của máy đã được trang bị. Lập kế hoạch phân phối chỉ tiêu mẫu và vận hành các máy PCR cho toàn ngành

-       Nghiên cứu, đề xuất ứng dụng CNTT ( trang bị máy tách chiết tự động, phần mềm quét mã…) tăng tốc độ XN và tính chính xác cao.

-       Chịu trách nhiệm chính trong việc đào tạo, tập huấn bảo đảm đủ lực lượng cho các đơn vị trong ngành về tiêm vắc xin, truy vết, xét nghiệm…

-       Theo dõi nhu cầu sử dụng vật tư, sinh phẩm, trang bị phòng hộ… của đơn vị, có kế hoạch chủ động cấp phát cho đơn vị (bảo đảm phương châm 4 tại chỗ)

-       Tham mưu cho Sở Y tế về nội dung đào tạo, chuẩn bị nhân sự đủ tiêu chuẩn vận hành các máy PCR trang bị trong ngành.

2. Đơn vị khám chữa bệnh:

-       Đơn vị được phép triển khai test nhanh kháng nguyên, cần phân luồng riêng người đến XN, không để ảnh hưởng đến hoạt động chung của đơn vị, tránh tình trạng lây nhiễm chéo trong đơn vị.

-       Chủ động tổ chức tập huấn công tác lấy mẫu XN cho nhân viên đơn vị.

-       Trang cấp đủ trang bị phòng hộ (theo hướng dẫn mới của BYT về trang bị phòng hộ) cho nhân viên thực hiện công tác chuyên môn, bảo đảm an toàn khi thực hiện nhiệm vụ. Đối với đơn vị xin hỗ trợ chuyên môn chịu trách nhiệm trang bị phòng hộ cá nhân cho lực lượng đến hỗ trợ.

-       Triển khai cho nhân viên thực hiện việc cài đặt Bleuzone; Báo cáo về SYT tình hình, kết quả cài đặt Bleuzone trước ngày 25/7/2021.

-       Các đơn vị được phân công triển khai bệnh viện điều trị, bệnh viện dã chiến, phụ trách cơ sở cách ly…nghiên cứu nắm chắc các văn bản hướng dẫn về phân cấp nhiệm vụ, các hướng dẫn, quy chế phối hợp… bảo đảm thực hiện chính xác nhiệm vụ, tránh tình trạng lơ là, đùn đẩy trách nhiệm.

-       Lãnh đạo đơn vị có trách nhiệm trong việc nắm bắt thông tin chính xác, kịp thời báo cáo cho lãnh đạo địa phương và Sở Y tế. Chia sẻ nhiệm vụ trong ban giám đốc đơn vị, quan tâm đến khối nghiệp vụ dự phòng.

-       Các TTYT tham mưu cho địa phương tiếp tục chuẩn bị thêm cơ sở cách ly mới trên địa bàn

3. Phòng Nghiệp vụ:

-       Là đầu mối tham mưu, hỗ trợ sắp xếp các khu, bệnh viện điều trị Covid: Long Điền, Vũng Tàu, Đất Đỏ…

-       Chịu trách nhiệm trong việc tập huấn cho nhân sự hỗ trợ công tác lấy mẫu xét nghiệm cho nhân sự ngoài ngành.

4. Phòng Kế hoạch – Tài chính:

-       Thường xuyên theo dõi, nắm bắt tình hình sử dụng vật tư, sinh phẩm…kịp thời tham mưu việc bảo đảm hậu cần cho công tác PCD.

-       Hỗ trợ hoàn thiện cơ sở vật chất, TTB cho các cơ sở điều trị Covid bảo đảm vận hành an toàn, thuận lợi, hiệu quả, đúng quy định.

5. Văn phòng:

-       Nắm chắt lực lượng nhân sự chuyên môn toàn ngành, tham mưu điều động nhân sự hỗ trợ nhân lực cho các điểm nóng kịp thời, chính xác.

Trên đây là Kết luận Hội nghị giao ban Ngành tháng 7/2021 của Sở Y tế. Đề nghị các cơ quan, đơn vị và các phòng chuyên môn, nghiệp vụ Sở Y tế nghiên cứu, phối hợp triển khai thực hiệnNgày 15/7/2021, vào lúc 11giờ 00, tại Phòng họp 1, Sở Y tế tổ chức Hội nghị giao ban Ngành thường kỳ tháng 7/2021, BS Phạm Minh An - Giám đốc Sở Y tế chủ trì Hội Nghị.

Cùng tham dự cuộc họp có BS Lương Văn Quang Phó Giám đốc Sở Y tế, Trưởng, Phó phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở; Trưởng phòng Y tế huyện, thị xã, thành phố. TTYT Quân Dân Y huyện Côn Đảo, Các đơn vị thuộc khu vực thành phố Vũng Tàu tham gia trực tuyến.

Sau khi nghe báo cáo tình hình dịch Covid-19 tại các địa phương; các phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở Y tế báo cáo tình hình triển khai thực hiện nhiệm vụ liên quan phòng chống dịch bệnh. Giám đốc Sở Y tế có kết luận, chỉ đạo như sau:

1. CDC:

-       Đề xuất KTV XN các đơn vị  điều động về CDC, đủ lực lượng vận hành các máy PCR, bảo đảm khai thác tối đa công xuất của máy đã được trang bị. Lập kế hoạch phân phối chỉ tiêu mẫu và vận hành các máy PCR cho toàn ngành

-       Nghiên cứu, đề xuất ứng dụng CNTT ( trang bị máy tách chiết tự động, phần mềm quét mã…) tăng tốc độ XN và tính chính xác cao.

-       Chịu trách nhiệm chính trong việc đào tạo, tập huấn bảo đảm đủ lực lượng cho các đơn vị trong ngành về tiêm vắc xin, truy vết, xét nghiệm…

-       Theo dõi nhu cầu sử dụng vật tư, sinh phẩm, trang bị phòng hộ… của đơn vị, có kế hoạch chủ động cấp phát cho đơn vị (bảo đảm phương châm 4 tại chỗ)

-       Tham mưu cho Sở Y tế về nội dung đào tạo, chuẩn bị nhân sự đủ tiêu chuẩn vận hành các máy PCR trang bị trong ngành.

2. Đơn vị khám chữa bệnh:

-       Đơn vị được phép triển khai test nhanh kháng nguyên, cần phân luồng riêng người đến XN, không để ảnh hưởng đến hoạt động chung của đơn vị, tránh tình trạng lây nhiễm chéo trong đơn vị.

-       Chủ động tổ chức tập huấn công tác lấy mẫu XN cho nhân viên đơn vị.

-       Trang cấp đủ trang bị phòng hộ (theo hướng dẫn mới của BYT về trang bị phòng hộ) cho nhân viên thực hiện công tác chuyên môn, bảo đảm an toàn khi thực hiện nhiệm vụ. Đối với đơn vị xin hỗ trợ chuyên môn chịu trách nhiệm trang bị phòng hộ cá nhân cho lực lượng đến hỗ trợ.

-       Triển khai cho nhân viên thực hiện việc cài đặt Bleuzone; Báo cáo về SYT tình hình, kết quả cài đặt Bleuzone trước ngày 25/7/2021.

-       Các đơn vị được phân công triển khai bệnh viện điều trị, bệnh viện dã chiến, phụ trách cơ sở cách ly…nghiên cứu nắm chắc các văn bản hướng dẫn về phân cấp nhiệm vụ, các hướng dẫn, quy chế phối hợp… bảo đảm thực hiện chính xác nhiệm vụ, tránh tình trạng lơ là, đùn đẩy trách nhiệm.

-       Lãnh đạo đơn vị có trách nhiệm trong việc nắm bắt thông tin chính xác, kịp thời báo cáo cho lãnh đạo địa phương và Sở Y tế. Chia sẻ nhiệm vụ trong ban giám đốc đơn vị, quan tâm đến khối nghiệp vụ dự phòng.

-       Các TTYT tham mưu cho địa phương tiếp tục chuẩn bị thêm cơ sở cách ly mới trên địa bàn

3. Phòng Nghiệp vụ:

-       Là đầu mối tham mưu, hỗ trợ sắp xếp các khu, bệnh viện điều trị Covid: Long Điền, Vũng Tàu, Đất Đỏ…

-       Chịu trách nhiệm trong việc tập huấn cho nhân sự hỗ trợ công tác lấy mẫu xét nghiệm cho nhân sự ngoài ngành.

4. Phòng Kế hoạch – Tài chính:

-       Thường xuyên theo dõi, nắm bắt tình hình sử dụng vật tư, sinh phẩm…kịp thời tham mưu việc bảo đảm hậu cần cho công tác PCD.

-       Hỗ trợ hoàn thiện cơ sở vật chất, TTB cho các cơ sở điều trị Covid bảo đảm vận hành an toàn, thuận lợi, hiệu quả, đúng quy định.

5. Văn phòng:

-       Nắm chắt lực lượng nhân sự chuyên môn toàn ngành, tham mưu điều động nhân sự hỗ trợ nhân lực cho các điểm nóng kịp thời, chính xác.

Trên đây là Kết luận Hội nghị giao ban Ngành tháng 7/2021 của Sở Y tế. Đề nghị các cơ quan, đơn vị và các phòng chuyên môn, nghiệp vụ Sở Y tế nghiên cứu, phối hợp triển khai thực hiện. 

Sở Y tế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.