Thông báo chung Thông báo chung
Thông báo số điện thoại đường dây nóng ngành Y tế và Chuyên trang thông tin về hệ thống bản đồ phòng, chống covid-19 tỉnh (Chuyên trang Covid)

  

Trước tình hình diễn biến của dịch bệnh Covid-19 hết sức phức tạp, để kịp thời tiếp nhận thông tin liên quan đến công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh, nhằm giảm thiểu tối đa lây lan, sẵn sàng và chủ động ngăn chặn, ứng phó với dịch bệnh trên diện rộng bảo vệ tốt nhất cho sức khỏe, tính mạng của nhân dân, đồng thời cung cấp những thông tin chính xác về tình hình dịch bệnh viêm đường hô hấp SARS-CoV-2; Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã thiết lập chuyên trang thông tin tuyên truyền, phổ biến về tình hình phòng, chống dịch covid-19 (Chuyên trang Covid) và mở rộng đường dây nóng của Lãnh đạo tỉnh với Số điện thoại 088.8800.247 để tiếp nhận thông tin phản ánh, kiến nghị của người dân liên quan đến dịch bệnh Covid-19,

Sở Y tế có ý kiến chỉ đạo như sau:

- Các cơ quan, đơn vị và các phòng chuyên môn nghiệp vụ của Sở triển khai đến toàn thể công chức, viên chức và người lao động biết Số điện thoại đường dây nóng ngành Y tế  và Chuyên trang Covid tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu:

1. Đẩy mạnh truyền thông Số điện thoại đường dây nóng ngành Y tế chính thức tiếp nhận phản ánh, thắc mắc, kiến nghị và cung cấp thông tin liên quan đến dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (Theo danh sách đính kèm);

2. Truyền thông chuyên trang thông tin tuyên truyền, phổ biến về tình hình phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh; Chuyên trang Covid được tích hợp trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, được đăng tải tại địa chỉ internet: https://covid.baria-vungtau.gov.vn/

- Thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến Số điện thoại đường dây nóng ngành Y tế và chuyên trang COVID trên các kênh thông tin đại chúng, hệ thống truyền thanh cơ sở đơn vị trực thuộc đến các cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, tổ chức trên địa bàn trong lĩnh vực, ngành quản lý để để nhân dân biết, truy cập, theo dõi nắm bắt tình hình nhằm hiện tốt công tác phòng, chống dịch trên địa bàn;

- Thiết lập chuyên mục tuyên truyền Số điện thoại đường dây nóng ngành Y tế  và chuyên trang Covid trên Cổng/ Trang thông tin điện tử cơ quan, đơn vị) (Link tham khảo tại Cổng thông tin điện tử ngành Y tế: http://soyte.baria-vungtau.gov.vn/ )

- Tiếp tục thực hiện việc cung cấp thông tin về tình hình phòng, chống Covid-19 gửi Cổng Thông tin điện tử tỉnh (qua email covid@baria-vungtau.gov.vn) để đăng tải kịp thời trên chuyên trang Covid theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 6830/UBND-VP ngay 15/06/2021 và Văn bản số 6137/UBND-VP ngày 03/06/2021;

Đề nghị các cơ quan, đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện.

Sở Y tế tỉnh BRVT.