Thông tin chỉ đạo điều hành Thông tin chỉ đạo điều hành
Hướng dẫn xử lý chất thải khu vực phong toả phòng, chống dịch COVID-19

Thực hiện Công văn số 439/MT-YT ngày 03/8/2021 của Bộ Y tế về việc xử lý chất thải khu vực phong toả phòng, chống dịch COVID-19, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu yêu cầu các Sở: Y tế, Tài nguyên & Môi trường; Văn hoá, Thể thao và Du lịch; UBND các huyện, thị xã, thành phố tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện nghiêm một số nội dung sau:

1.Đối với chất thải phát sinh từ nhà/phòng có trường hợp mắc COVID-19 (F0):

Thực hiện thu gom, xử lý chất thải và xử lý môi trường ổ dịch theo Công văn số 1560/BYT-MT ngày 25 tháng 3 năm 2020 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn tạm thời khử trùng và xử lý môi trường khu vực có bệnh nhân COVID-19 tại cộng đồng (chi tiết xem Phụ lục 1 đính kèm).

2. Đối với chất thải phát sinh từ nhà/phòng cách ly người tiếp xúc gần (F1):

Thực hiện quản lý chất thải theo hướng dẫn tại Phụ lục 3 của Hướng dẫn về cách ly y tế tại nhà phòng, chống dịch COVID-19 cho người tiếp xúc gần (F1) ban hành kèm Công văn số 5599/BYT-MT ngày 14 tháng 7 năm 2021 của Bộ Y tế (chi tiết xem Phụ lục 2 đính kèm).

3.Đối với chất thải phát sinh từ nhà/phòng cách ly người tiếp xúc với người tiếp xúc gần (F2):

Thực hiện theo hướng dẫn nêu tại mục 4, phần B của Hướng dẫn quản lý chất thải và vệ sinh trong phòng, chống dịch COVID-19 ban hành kèm theo Quyết định số 3455/QĐ-BCĐQG ngày 05/8/2020 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, cụ thể:

  • Chất thải phát sinh từ phòng cách ly y tế tại nhà, nơi lưu trú bao gồm khẩu trang, khăn, giấy lau mũi miệng thải bỏ của người được cách ly phải được bỏ vào túi đựng chất thải, sau đó xịt cồn 70 độ để khử trùng và buộc chặt miệng túi, sau đó bỏ vào thùng đựng chất thải có lót túi, có nắp đậy kín đặt ở trong phòng của người được cách ly.

-Trong thời gian cách ly, nếu người được cách ly xuất hiện triệu chứng nghi ngờ mắc COVID-19 phải thực hiện khử trùng và xử lý môi trường theo hướng dẫn của Bộ Y tế và thu gom tất cả các loại chất thải phát sinh từ phòng cách ly của người mắc hoặc nghi mắc COVID-19 để vận chuyển, xử lý như đối với chất thải lây nhiễm nêu tại mục 1 phần B của Hướng dẫn này. Hết thời gian cách ly, nếu người được cách ly không xuất hiện triệu chứng nghi ngờ mắc COVID-19 hoặc có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 thì thu gom túi đựng chất thải và xử lý như chất thải thông thường.

4.Đối với các chất thải là khẩu trang, găng tay, trang phục bảo hộ cá nhân phòng, chống dịch COVID-19 phát sinh từ khu vực phong toả:

 Các chất thải là khẩu trang, găng tay, trang phục bảo hộ cá nhân phòng, chống dịch COVID-19 phát sinh từ khu vực phong toả được coi là chất thải có nguy cơ chứa SARS-CoV-2 và phải được phân loại, thu gom, vận chuyển, xử lý như đối với chất thải lây nhiễm theo quy định tại Quyết định số 3455/QĐ-BCĐQG ngày 05/8/2020 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, cụ thể:

-Chất thải là khẩu trang, găng tay, trang phục bảo hộ cá nhân phát sinh từ khu vực phong tỏa phải được phân loại ngay vào thùng màu vàng đựng chất thải lây nhiễm có nắp đậy, có lót túi, có biểu tượng cảnh báo chất thải có chứa chất gây bệnh. Bên ngoài túi, thùng có dán nhãn "CHẤT THẢI CÓ NGUY CƠ CHỨA SARS-CoV-2".

-Trước khi thu gom, túi đựng chất thải phải buộc kín miệng túi và tiếp tục bỏ vào túi đựng chất thải lây nhiễm thứ 2, buộc kín miệng túi, sau đó thu gom vào thùng thu gom chất thải lây nhiễm. Thùng thu gom chất thải lây nhiễm phải có thành cứng, có nắp đậy kín, có lắp bánh xe đẩy, bên ngoài thùng có dán nhãn "CHẤT THẢI CÓ NGUY CƠ CHỨA SARS-CoV-2".

-Thực hiện vận chuyển thùng đựng chất thải có nguy cơ chứa SARS-CoV-2 đến cơ sở xử lý chất thải y tế nguy hại tập trung hoặc cơ sở xử lý chất thải nguy hại có chức năng xử lý chất thải y tế gần nhất bằng xe chuyên dụng để xử lý trong ngày. Thùng đựng chất thải phải có thành cứng chịu được va đập, bên ngoài thùng có dán nhãn "CHẤT THẢI CÓ NGUY CƠ CHỨA SARS-CoV-2". Trong quá trình vận chuyển, thùng đựng chất thải luôn được đậy nắp kín, đảm bảo không bị rơi hoặc rò rỉ chất thải.

5.Đối với các chất thải còn lại phát sinh từ khu vực phong toả:

Đề nghị các địa phương căn cứ vào điều kiện thực tế, các hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường và các quy định hiện hành để áp dụng biện pháp thu gom, xử lý phù hợp.

Yêu cầu các sở, ban, ngành của tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện./.

Sở Y tế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.