Thông tin chỉ đạo điều hành Thông tin chỉ đạo điều hành
Tiếp tục đẩy mạnh hiến máu tình nguyện, đảm bảo an toàn và phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành văn bản giao Hội Chữ thập đỏ tỉnh chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện theo yêu cầu của Ban Chỉ đạo quốc gia vận động hiến máu tình nguyện tại Công văn số 58/CV-BCĐQG ngày 27/7/2021 về việc tiếp tục đẩy mạnh hiến máu tình nguyện, đảm bảo an toàn và phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Tại Công văn nêu trên, Ban Chỉ đạo quốc gia vận động hiến máu tình nguyện (HMTN) đề nghị các Cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo quốc gia, Ban Chỉ đạo vận động HMTN các tỉnh, thành phố thực hiện một số nội dung cấp bách như sau:

1. Báo cáo cấp ủy, chính quyền và phối hợp với các cơ quan quản lý y tế địa phương chỉ đạo, tạo điều kiện trong việc đôn đốc, hướng dẫn, hỗ trợ các đơn vị tổ chức hoạt động HMTN theo kể hoạch. Tiếp tục duy trì tổ chức các lịch hiến máu hưởng ứng Chiến dịch "Những giọt máu hồng - hè" và chương trình "Hành trình Đỏ" năm 2021; chia nhỏ các buổi hiến máu và các đợt hiến máu để đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh và nguồn máu phục vụ cho điều trị bệnh nhân.

2. Đa dạng hóa các loại hình truyền thông, vận động hiến máu; đổi mới, sáng tạo để đáp ứng với tình hình mới; tăng cường truyền thông trên báo chí, truyền hình, mạng xã hội về ý nghĩa và tầm quan trọng của việc hiến máu cứu người trong thời gian bùng phát dịch COVID-19 tại cộng đồng. Thực hiện tốt thông điệp "5K" của Bộ Y tế (Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng cách - Không tụ tập - Khai báo y tế), quản lý tốt người HMTN; mở rộng đối tượng truyền thông tham gia HMTN là cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, tăng ni, phật tử, chức sắc tôn giáo...

3. Tiếp tục chỉ đạo các địa phương chưa bị phong tỏa, cách ly phối hợp với các cơ sở y tế tổ chức tiếp nhận máu theo kế hoạch đã được phê duyệt hoặc bổ sung các lịch hiến máu để hỗ trợ, điều tiết cho các địa phương bị phong tỏa, cách ly y tế. Rà soát, cập nhật thông tin các thành viên tham gia các loại hình Câu lạc bộ để kêu gọi tham gia hiến máu khẩn cấp, khi cần được yêu cầu để kịp thời cấp cứu cho bệnh nhân. Thực hiện tốt hướng dẫn của Ban Chỉ đạo quốc gia về tổ chức hiến máu đảm bảo an toàn và phòng, chống dịch COVID-19 hiệu quả.

4. Các cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo quốc gia ban hành văn bản chỉ đạo hệ thống ngành dọc vận động cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tích cực tham gia HMTN. Phối hợp với Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương, các cơ sở tiếp nhận máu tổ chức ngày HMTN cho cán, công chức, viên chức, người lao động làm việc tại cơ quan ban, bộ, ngành, đoàn thể trung ương.

5. Vận động, huy động nguồn lực như khẩu trang, dung dịch sát khuẩn, xà phòng, kính chống giọt bắn... hỗ trợ cho cán bộ, nhân viên y tế, tình nguyện viên và người tham gia hiến máu; đảm bảo an toàn cho người hiến máu; an toàn cho nhân viên y tế, an toàn cho cán bộ tổ chức điểm hiến máu và an toàn cho người bệnh nhận máu.

Căn cứ nội dung Công văn, Ban Chỉ đạo quốc gia vận động HMTN trân trọng đề nghị các Cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo quốc gia, Ban Chỉ đạo vận động HMTN các tỉnh, thành phố tập trung chỉ đạo, thực hiện tốt các nội dung trên để đảm bảo cung cấp đủ máu cho cấp cứu và điều trị người bệnh tại tất cả các cơ sở y tế trong cả nước.

Nguồn: https://baria-vungtau.gov.vn/