Thông báo chung Thông báo chung
Trả lời phản ánh từ số điện thoại 0977 642 526 về việc chuyển viện tại Bệnh viện Bà Rịa trên hệ thống Đường dây nóng của Lãnh đạo tỉnh

Xem nội dung chi tiết tại đây