Thông tin chỉ đạo điều hành Thông tin chỉ đạo điều hành
UBND tỉnh chỉ đạo tiếp tục tăng cường kiểm soát chặt người lái xe, phụ xe các phương tiện vận tải hàng hóa khi lưu thông trên địa bàn tỉnh. Thứ hai, 23/08/2021 10:14

Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành Công văn yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương và các đơn vị vận tải trên địa bàn tỉnh tiếp tục tăng cường kiểm soát chặt người lái xe, phụ xe các phưong tiện vận tải hàng hóa khi lưu thông trên địa bàn tỉnh.

Trước diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh Covid-19, nhằm tăng cường các biện pháp kiểm soát, siết chặt hơn nữa các phương tiện vận chuyển hàng hóa lưu thông trên địa bàn tỉnh, không để lọt trường hợp nhiễm bệnh và không được kiểm soát, phát hiện, dễ lây nhiễm.

Theo đó, UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Triển khai kiểm soát chặt chẽ tất cả lái xe, phụ xe, người theo xe cùng trên các phương tiện vận chuyển hàng hóa phải đảm bảo các quy định cụ thể như sau:

- Trường hợp đi ra từ khu vực phong tỏa hoặc khu vực ổ dịch, các địa phương thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ phải thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2 hai lần vào thời điểm trước khi đi và khi quay về.

- Trường hợp đi vào tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (không đi ra từ khu vực phong tỏa, khu vực ổ dịch và địa phương thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg) bắt buộc phải có Giấy xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 còn hiệu lực 03 ngày tính từ ngày xét nghiệm.

- Thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo hướng dẫn của Bộ Y tế, thực hiện khai báo y tế đầy đủ trung thực, thực hiện quét mã QR Code y tế.

- Tăng cường kiểm tra công tác phòng chống dịch Covid-19 tại các cơ sở, nơi bốc xếp dỡ và các điểm giao nhận hàng hóa tại địa phương.

2. Tiếp tục thực hiện nghiêm các nội dung tại công văn số 8616/UBND-VP ngày 18/7/2021 hướng dẫn tổ chức hoạt động vận tải đảm bảo an toàn trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh trong thời gian thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, công văn số 10443/UBND-VP ngày 14/8/2021 tiếp tục tăng cường thực hiện nghiêm các biện pháp đảm bảo an toàn phòng, chống dịch trong lưu thông vận chuyển hàng hóa trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và công văn số 10810/UBND-VP ngày 19/8/2021 chấn chỉnh, phòng ngừa tình trạng lợi dụng việc cấp giấy nhận diện mã QR Code để vi phạm pháp luật./.

Nguồn: https://baria-vungtau.gov.vn/