Thông tin đường dây nóng Thông tin đường dây nóng
Trả lời phản ánh từ số điện thoại 0904 288 544 về việc tạm ứng tiền ăn trong điều trị Covid -19 tại Bệnh viện Y học cổ truyền trên hệ thống Đường dây nóng của Lãnh đạo tỉnh

Xem nội dung chi tiết tại đây