Thông báo tuyển dụng Thông báo tuyển dụng
Thông báo Gia hạn thời gian nộp hồ sơ thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý tại các cơ quan, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Y tế năm 2022

Xem nội dung chi tiết tại đây