Thông tin chỉ đạo điều hành Thông tin chỉ đạo điều hành
Thông báo kết luận tại cuộc họp rà soát tái cấu trúc các tầng điều trị bệnh nhân Covid-19 và kế hoạch di dời Bệnh viện Vũng Tàu sang cơ sở mới

Xem nội dung chi tiết tại đây